Dokumenty upravené pro tisk:

Blog o digitalizaci kronik, tj. místo, kam jsem zatím psal všechno potřebné včetně návodu.
    pouť do Klatov    Dárkovníček Radkův koutek Odkazy Vlčtejn